Mijn missie


Herinner je Bron, Ontdek je Kracht!

  • je begeleiden naar innerlijke rust, zodat je richting hervindt en stappen kunt zetten
  • je intuïtie en creativiteit laten ontluiken, als inspiratiebron voor zelfzorg
  • je verbinden met jouw innerlijk kompas, passie, missie, ...
  • je ondersteunen naar meer zelfvertrouwen
  • je inspireren tot persoonlijke en professionele groei

leef jouw leven!

  • de levenskunstenaar in jou laten openbloeien
  • de lichtwerker in jou versterken en in beweging te zetten

Ter inspiratie

"Je dient de wereld niet met jezelf klein te houden.
Er wordt geen licht verspreid,
als de mensen om je heen hun zekerheid ontlenen aan jouw kleinheid. We zijn bestemd om te stralen, zoals kinderen dat doen. 
We zijn geboren om de glorie Gods die in ons is, te openbaren.
Die glorie is niet slechts in enkelen, maar in ieder mens aanwezig.
En als we ons licht laten schijnen, schept dat voor de ander de mogelijkheid hetzelfde te doen
."
Nelson Mandela
Volg ons op